Czy na IKE można zarobić?

Indywidualne Konta Emerytalne to najbardziej popularny element trzeciego filaru systemu emerytalnego. Przyglądamy się, czy faktycznie da się na nich zaoszczędzić na emeryturę.

Gdzie możemy założyć konto emerytalne?

IKE to konto emerytalne dostępne od 2004 r., które można założyć u podmiotu prowadzącego działalność maklerską, w otwartych funduszach inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń na życie, bankach i w funduszach emerytalnych. Wybór zależy od poziomu akceptacji ryzyka, jakie towarzyszy konkretnym produktom, mającym nam przynieść oszczędności na emeryturę. Plusem Indywidualnego Konta Emerytalnego jest to, że środki można swobodnie przenosić pomiędzy instytucjami, którym je powierzyliśmy.

Wpłaty, jakie można dokonać na Indywidualnych Kontach Emerytalnych mają określony limit w danym roku na poziomie trzykrotności prognozowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia. Może to być zatem kilkanaście tysięcy złotych. W 2017 r. jest to 12 789 zł, wzrost średnich wynagrodzeń jest nam zatem jak najbardziej na rękę.

Na IKE oszczędzać mogą nawet osoby w wieku od 16 do 18 lat, jednak one wpłat mogą dokonywać w roku kalendarzowym, w którym osiągały dochód z umowy o pracę i tylko do jego wysokości.

Korzyści wynikające z posiadania IKE

Jak osiągamy dodatkowy zysk? Zauważymy go przy wypłacie środków, kiedy będą one zwolnione od 19-procentowego podatku Belki od zysków kapitałowych. Przysługuje to 60-letnim (lub 55-letnim, jeśli nabyły wcześniej uprawnienia emerytalne) osobom oszczędzającym minimum 5 lat kalendarzowych, którzy co najmniej 5 lat przed wypłatą wpłaciły nie mniej niż 50% wartości środków zgromadzonych na koncie. Wypłaty można dokonać jednorazowo lub w miesięcznych ratach.

By osiągnąć jak największy zysk, należy zatem uważać na to, jakich wpłat dokonujemy i kiedy. Miejsce, w którym wpłacone środki pracują na nasz dodatek do emerytury także ma znaczenie. Dlatego, warto im się bliżej przyjrzeć w poradniku serwisu http://ike.org.pl/, gdzie autorzy dokonują przeglądu wszystkich instytucji, w których można założyć IKE.

Gdy środki wycofamy wcześniej, tracimy zwolnienie z podatku Belki. Korzyść tę odczujemy zwłaszcza inwestując w fundusze inwestycyjne, na których w innej sytuacji powyższy podatek musielibyśmy zapłacić. Dodatkowo, nie trzeba tutaj po osiągnięciu odpowiedniego wieku uiścić podatku dochodowego, przy Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego już obecnego. IKE można też przekazać swojemu spadkobiercy bez podatku od dziedziczenia.

20 lat spokojnej emerytury? To da się zrobić

Jakimi zyskami mogą zaowocować takie oszczędności? Jeśli zaczniemy oszczędzać bardzo szybko, możemy uzyskać bardzo dużo. Maksymalnie kwota ta może zbliżyć się do prawie 120 tys. zł. Przyjmując, że będą miały wystarczyć nam nawet na 20 lat, to miesięczny dodatek do naszej emerytury wyniesie wtedy prawie 500 zł, przynosząc niecałe 6 tys. zł oszczędności na rok.

Wszystko zależy oczywiście od tego, jakich wpłat możemy dokonywać i czy będziemy to robić w zgodzie z zasadami programu. Do najłatwiejszych one nie należą, jednak im więcej wiemy, tym większe szanse mamy na jak największy zysk z IKE, który czerpie tylko ok. 900 tys. ludzi.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*